آزمایشگاه زبانشناسی​ واقع در طبقه سوم دانشکده با بهره مندی از امکانات فوق تخصصی ، محل برگزاری کلاسهای تخصصی گروه زبانشناسی همگانی است . از امکانات موجود در این لابراتوار میتوان به نرم افزار پیکره متنی زبان فارسی معاصر و نرم افزار دادگان گفتاری زبان فارسی ( فارس دات ) اشاره کرد