گروه زبان و ادبیات عربی​

  ایرانیان از دیرباز با زبان عربی آشنا بوده‌اند، لکن پس از ورود شریعت مبین اسلام به ایران و استقبال مردم از آن، زبان و ادب عربی در ایران گسترش یافت چرا که مردم برای دریافت معارف و شعائر دینی و انجام اعمال دین جدید و خواندن کتاب مقدس قرآن به زبان عربی روی آوردند. علاوه بر عامل دین، قواعد دستوری استوار، سهولت و روانی در بیان، سهولت یادگیری آن، داشتن واژگان و مترادفات فراوان و توانایی زبان عربی در بیان انواع معانی و مفاهیم و نیز قدرت آن در ارائه انواع الفاظ مناسب معادل برای مفاهیمی که از زبانهای دیگر وارد می‌شوند و دلایل فراوان ادبی و زبانشناختی دیگر موجب گسترش بیشتر و نفوذ واژه‌ها و ترکیبات عربی در زبان فارسی گردید و ایرانیان با توجه فراوان و اشتیاق شدید آن را فرا گرفتند و در زمینه‌های مختلف آن تحقیق و تألیف کردند، لذا آثار بزرگ دستوری و ادبی عربی از ایرانیان به یادگار مانده است.

زبان و ادبیات عربی از بدو تأسیس این دانشکده تا سال ۱۳۴۸ زیر نظر گروه زبان و ادبیات فارسی قرار داشته و در مؤسسه زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات تدریس می‌شد که در این مدت یک دوره در مقطع کاردانی هم دانشجو پذیرفت. نظر به اهمیت خاصی که آشنایی با این زبان در آموزش زبان و ادبیات فارسی بویژه در دوره‌های عالی داراست و با عنایت به نقش بسزای زبان عربی در فهم و تعمیق ادب فارسی، گروه زبان عربی از گروه آموزشی زبان‌های خارجی مجزا شد و به عنوان رشته زبان و ادبیات عربی شروع به کار کرد و در آبان ماه سال ۱۳۴۸ با توجه به احتیاج کشور به مترجمان و محققان زبان و ادبیات عربی، این رشته به عنوان گروه آموزشی مستقل شناخته شد. دوره کارشناسی ارشد این رشته از سال ۱۳۴۸ دایر شد. این گروه هم اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد در دو گرایش ادبیات عربی و مترجمی عربی و دکترای تخصصی، گرایش زبان و ادبیات عرب دانشجو می‌پذیرد و دارای ۱۵ عضو هیئت علمی شامل ۴ استاد، ۷ دانشیار، ۴ استادیار است

 

معرفی رشته:  


زبان عربی در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان

کشورهای اسلامی به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به محقق و مترجم زبان

عربی در سطوح مختلف و نیز احتیاج به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی ضرورت وجود این

رشته نمایان می شود.

دانش آموختگان این گروه قادرند نیاز ادارات مختلف از قبیل وزارت امور خارجه ، وزارت

فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کتابخانه های عمومی ، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی

کشور ، رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و مترجمی و تحقیقات برآورده

سازند. همچنین دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان دبیر در مدارس

راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شوند

 

   با عنایت به این نیازها دروس رشته تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از :

علوم ادبی و دستوری

دروس تاریخی(تاریخ ادبیات عرب)

دروسی که در مکالمه به دانشجو کمک می کند

دروسی در زمینه ترجمه و فنون و روشهای آن

دروسی در متن شناسی برای تسلط به متون علمی عربی

درسهای زبانشناسی و نقد ادبی

دروس مربوط به خواندن و درک مطلب انواع متون سخت ادبی قدیم و معاصر

دروسی برای آشنایی با شعر و انواع اوزان آن

 و برخی واحدهای دیگر

  

 

 

مدیر گروه :  خانم دکترعزت ملاابراهیمی

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

رتبه علمی

جواد اصغری

دانشیار

حسن اعظمی خویرد

استادیار

فاطمه اعرجی

استادیار

علی افضلی

دانشیار

ابوالحسن امین مقدسی

استاد

غلامعباس رضایی هفتادر

دانشیار

صابره سیاوشی

دانشیار

معصومه شبستری

دانشیار

علی باقر طاهری نیا استاد

قاسم عزیزی مراد

استادیار
علی اکبر فراتی استادیار
مسعود فکری

دانشیار

محمد حسن فؤادیان

دانشیار

عزت ملاابراهیمی

استاد

شهریار نیازی

دانشیار

انسیه سادات هاشمی استادیار
سعداله همایونی دانشیار

 

 

تلفن: ۶۱۱۱۳۲۹۷‌

ایمیل: arabic.lit@ut.ac.ir