ارتباط با دانشکده

 

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پست الکترونیکی : lit_ad@ut.ac.ir

 

 

رییس دانشکده :​

تلفن: ۶۱۱۱۲۵۸۲

         ۶۶۴۰۹۵۳۹

فکس:​ ۶۶۴۹۱۳۹۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی :​​

تلفن: 

         

فکس : ​ ۶۶۴۰۷۴۲۱

امور دانشجویی و فرهنگی: ‌

 تلفن: ​۶۱۱۱۳۰۸۲

تلفکس : ​ ​۶۶۴۹۱۴۳۸

 

 

   

 

معاون اجرایی:

تلفن: 

           

فکس : ۶۶۴۰۷۴۲۱

 

معاون پژوهشی  :​

تلفن: ۶۶۹۵۷۱۳۶ تلفکس 

        ۶۱۱۱۳۰۳۵

پست الکترونیکی:​ ​reslit@ut.ac.ir

 

روابط عمومی:

تلفن: ۶۱۱۱۲۸۷۱

تلفکس : ​ ۶۶۹۷۲۰۸۵

پست الکترونیکی:​ pr.lit_ad@ut.ac.ir​

 

دریافت فایل راهنمای تلفن