اداری  و مالی 
 
حوزه معاونت اداری و مالی مهمترین بازوی اجرایی دانشکده بشمار میرود که با رسیدگی و هماهنگی بین درامد ها و هزینه های موجود سعی در بهتر اداره کردن دانشکده و تامین نیازهای واحدهای مختلف دانشکده را برعهده دارد . در واقع رسیدگی به کلیه امور و مکاتبات و درخواستهای مالی دانشکده با این بخش می باشد و با نگاهی کلی تر اداره کلیه واحدها و مشاوره به ریاست دانشکده در حوزه مالی و اداری بر عهده این واحد می باشد . از زیر مجموعه های اصلی این معاونت میتوان به دفتر معاونت روابط عمومی دبیرخانه امور عمومی اشاره کرد . این بخش با ایجاد هماهنگی مستمربین بخشهای مختلف از حیث مالی و اداری و تامین نیازهای واحدها در این دو حوزه دانشکده را اداره می نماید .  از وظایف این واحد مهم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
 
    نظارت و رسیدگی به کلیه امور مالی دانشکده اعم از امور دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارکنان 
    رسیدگی به اسناد مالی حسابداری و تائیید نهایی 
    نظارت بر توسعه فضای دانشکده  با تخصیص بودجه و پیگیری مواد مربوط به آن 
    تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشکده 
    نظارت بر اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های اداری و تخصیص بودجه به این امور در صورت لزوم 
    نظارت و کمک به ارتقاء کارکنان 
    رسیدگی به امور عمرانی و تعمیرات در دانشکده و تخصیص بودجه در چهارچوب ضوابط  و آئین نامه ها
 
 
امور دانشجویی و فرهنگی 
 
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و همکاری مستمر با زیرمجموعه های گوناگون معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از قبیل اداره کل امور دانشجویی ، اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه ، اداره کل تربیت بدنی ، اداره کل امور خوابگاه ها ، مرکز بهداشت و مرکز مشاوره دانشگاه تلاش می کند دانشجویان را در بهره مندی از امکانات موجود در این عرصه یاری نماید. لذا دانشجویان می توانند با مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده از خدمات متنوعی که در ذیل اجمالاً مورد اشاره قرار می گیرند استفاده نمایند
 
* ثبت نام از دانشجویان متقاضی انواع وام های ارائه شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که عبارتند از :
 
    وام تحصیلی  + وام شهریه دانشجویان نوبت دوم 
    وام ضروری 
    وام بیمه 
    وام ازدواج 
    وام ودیعه مسکن و وام اجاره بهای مسکن
*پیگیری تقاضای آن دسته از دانشجویان شهرستانی که متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه هستند
 
* ثبت نام از دانشجویان متأهل جهت هماهنگی با اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه و اعطای خوابگاه متأهلی
 
* برقراری ارتباط بین دانشجویانی که به هر دلیلی نیازمند دریافت اطلاعات مشاوره ای هستند با مرکز مشاوره دانشگاه
 
* برقراری ارتباط بین دانشجویان ورزشکار با اداره کل تربیت بدنی دانشگاه و مساعدت در راه اندازی تیم های ورزشی و برگزاری مسابقات
 
* ایجاد ارتباط با مرکز بهداشت و درمان دانشگاه جهت پیگیری و انجام امور بهداشتی و درمانی و امور مربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویی
 
* ایجاد ارتباط با اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه و معرفی دانشجویان علاقمند جهت همکاری با این مرکز و کانون های علمی ، فرهنگی مشغول به فعالیت در این اداره کل
 
* برگزاری همایش ها ، جشنها و مسابقات فرهنگی دانشجویی همچون برنامه های نمایش و نقد فیلم ، مسابقات کتابخوانی ، جلسات سخنرانی و غیره
 
* توزیع سهمیه های کمک آموزشی و رفاهی (در صورت دریافت از دانشگاه )
 
* توزیع کمدهای دانشجویی
 
* پیگیری امور مربوط به اسکان دانشجویان در سفرهای علمی داخلی و انجام مکاتبات مربوطه
 
* تنظیم و صدور فرمهای اعلام بدهی و تسویه حساب جهت دانشجویان فارغ التحصیل
 
* پیگیری امور مربوط به انجمن های علمی دانشجویان گروه های آموزشی دانشکده