معاونت آموزشی و تحصیلت تکمیلی-آزمون بسندگی عربی معاونت آموزشی و تحصیلت تکمیلی-آزمون بسندگی عربی

 

مصطفی زارع، کارشناس برنامه ریزی و اجرا آزمون بسندگی زبان عربی 
 
شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و اجرا آزمون بسندگی زبان عربی 
 
۱- بررسی‌های اجرای آزمون از نظر زمانی و بررسی پتانسیل‌های موجود برای برگزاری آزمون و...
۲- ارائه جدول زمانبندی اجرای آزمون
۳- نظارت و هماهنگی مراحل ثبت نام در آزمون
۴- هماهنگی جهت اطلاع رسانی آزمون
۵- برگزاری آزمون
۶- اعلام نتایج
۷- صدور گواهینامه
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر برنامه ریزی
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۵۰۸