اداره پژوهش یکی از زیرمجموعه های معاونت علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی است که به منظور بهبود و تسهیل امر پژوهش ( اعضای هیات علمی و دانشجویان)  به انجام وظایف می پردازد.

مهمترین اهداف این اداره عبارتند از :

 زمینه‌سازی مناسب  برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی،  توسعه پژوهش های مرتبط با علوم انسانی، پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی کشور و انتقال و ترویج دستاوردهای  حاصل از این پژوهش ها به سایر مراکز علمی.

 

     وظایف کلی :

     اجرای ضوابط و مقررات  پژوهشی حاصل از سیاستگذاری و برنامه-ریزی معاونت پژوهشی دانشگاه در قالب بخشنامه و آیین نامه در دانشکده

     ایجاد هماهنگی و نظارت بر روند امورپژوهشی در دانشکده

     انجام همکاری های لازم با واحدهای ذیربط به منظور دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده

 

 

اداره پژوهش:

ریس اداره پژوهش   : آقای محرم باستانی

1) دریافت طرح های پژوهشی مصوب از گروههای آموزشی و تطبیق آنها با آیین نامه های پژوهشی دانشگاه

2) ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب گروه های آموزشی به شورای علمی دانشکده جهت تصویب و ارجاع آن به کارشناسان حوزه پژوهش

3) تهیه آمار و اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی در حال اجرا و خاتمه یافته

4) ارتباط مستمر با مدیران محترم گروه های آموزشی و استادان محترم دانشکده در خصوص امور مربوط به حوزه پژوهش

5) انجام امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات با همکاری کارشناسان محترم دانشکده

6) همکاری و ارتباط با کارشناسان و مسؤلین محترم حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

7) پیگیری و نظارت بر امور پژوهشی دانشکده و ارتباط با حوزه اداری دانشکده

8) سایر امور محوله.

کارشناسان:

-  خانم  فرناز سلیمان زاده کارشناس امور پژوهشی ( مسؤل کارهای مربوط به گرنت(اعتبار ویژه) و نشر کتاب اعضای هیات علمی) شماره تماس 61113051

-  خانم الهه روحی دل کارشناس امور پژوهشی ( مسؤل کارهای مربوط به طرح های نوع ششم) شماره تماس: 61113050

 

تماس با ما :

 آدرس: خیابان انقلاب،   خیابان قدس،  کوچه آذین،  ساختمان دانشکده ادبیات  و علوم انسانی،  طبقه سوم

تلفن : 66973290 - 61112574

دور نگار: 66973290

پست الکترونیکی: reslit@ut.ac.ir

 

 برنامه جامع استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

 

1-    طرح پژوهشی نوع اول

      1-1- آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به ارایه طرح های پژوهشی

     1-2-فرم پیشنهاد طرح نوع اول

     1-3-فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی

     1-4- فرم خلاصه گزارش طرح برای رسانه ها

 

 2- تسهیلات مسافرت اعضای هیات علمی و دانشجویان به مجامع علمی/کنفرانس های بین المللی

    2-1- دستور العمل شرکت در همایشها اعضای هیئت علمی

    2-2- فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی به کنفرانسهای بین المللی (خارج از کشور )

    2-3- فرم ثبت اطلاعات مقاله (برای اعضای هیات علمی)

    2-4- فرم گزارش سفر اعضای هیات علمی

 

*(استادان  حداکثر تا 3 ماه بعد از سفر باید نسبت به ارسال گزارش سفر یا در صورت عدم انجام سفر نسبت به لغو سفر بصورت کتبی اقدام فرمایند.)

 

 3- حمایت از پایان نامه ها و رساله های دوره ه  ها ی تحصیلات تکمیلی (طرح پژوهشی نوع ششم)

     3-1- آیین نامه 

    3-2- فرم طرح حمایت از پایان نامه

    3-3- فرم صدور ابلاغ طرح حمایت از پایان نامه


 4- گرنت (اعتبار ویژه)

      4-1- آئین نامه تخصیص (امتیاز) اعتبار ویژه

     4-2- دستورالعمل نهایی هزینه کرد

     4-3- دستورالعمل اجرایی گرنت

     4-4-  مدارک لازم جهت ارائه به اداره پژوهش برای محاسبه گرنت 

     4-5-  فرم درخواست حق التحقیق از محل گرنت (خارج از طرح پژوهشی )

     1-5-4- نامه درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

     2-5-4 - فرم درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

 

 5- تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

      5-1- آئین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

     5-2- مدارک لازم برای دریافت تشویق

     5-3- نحوه دستیابی به ایندکس ISI

 

6- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(اعضای هیات علمی)

      6-1-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     6-2-روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 90

     6-3-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

    

 

7- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(دانشجویان دکترا)

      7-1-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     7-3-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

 

 8- انتشارات

      8-1- دستور العمل تنظیم کتاب پیش از ارسال به انتشارات دانشگاه 

     8-2- ضوابط تالیف کتاب

     8-3- ضوابط ترجمه کتاب

    8-4- فرم مشخصات صاحب اثر

    8-5- گواهی اصالت  تالیف کتاب

    8-6- گواهی اصالت ترجمه کتاب

    8-7-فرم دلایل توجیهی تالیف  اثر

    8-8-مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف

    8-9-مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه

 

  9- طرح پژوهانه(دوره دکتری)

      9-1- شیو نامه اجرائی طرح پژوهانه

     9-2- شیوه نامه تکمیلی طرح پژوهانه

     9-3-فرم قرارداد طرح پژوهانه

     9-4- اطلاعیه ها

     9-5- فرم درخواست پژوهانه دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه

     9-6- جدول راهنمای مراحل اخذ تسهیلات پژوهانه

     9-7- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه( الف )

     9-8- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه(  ب )

     9-9- فرم قرارداد  طرح پژوهانه دانشجویان  دوره دکتری

   9-10- فرم تائید 50 درصد پیشرفت کار رساله

   9-11-مدارک لازم برای موارد خاص 

   9-12-فرم  پرداخت مرحله سوم (آخرین مرحله) دانشجویان دکتری مشمول پرداخت پژوهانه

 

    10- آیین نامه و فرم های اعطای نشان های پژوهشی

     10-1- آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران 

     10-2- آیین نامه انتخاب طرح های پژوهشی برجسته و نمونه  دانشگاه تهران

    10-3- فرم انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و برجسته دانشگاه تهران

    10-4- آیین نامه انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    10-5- فرم انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    10-6- آئین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    10-7- فرم انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    10-8- آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    10-9- فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    10-10- فرم انتخاب استاد پژوهشگر برجسته

    10-11- فرم انتخاب استاد پژوهشگر نمونه

    10-12- دستور العمل استاد ممتاز

    10-13- فرم انتخاب دانشجوی نمونه 


 11- برنامه  جامع تحقیقات اعضای هیات علمی

11-1- دستورالعمل تدوین برنامه  جامع تحقیقات 

11-2-  فرم  برنامه جامع تحقیقات

 

 12- کنفرانس   همایش   سمینار و هم اندیشی (سمپویزیوم)

 12-1 مجری و برگزار کننده کنفرانس بین المللی

 12-2 مجری و برگزارکننده همایش  سمینار و هم اندیشی (سمپوزیوم)

  

13-  دوره های آموزشی کاربردی با رویکرد پژوهش محور 

 13-1 برگزاری دوره های کارگاهی کوتاه مدت (یک روزه تا سه روزه )

 13-2 برگزاری دوره های میان مدت (10 تا 24 جلسه – پاره¬وقت)

 13-3  برگزاری دوره های بلند مدت (ترمیک)


14- آیین نامه و فرم های پسا دکتری

 14-1 آیین نامه پسا دکتری

 14-2 دستورالعمل اصلاحی پسا دکتری

 14-3 پروپوزال پسا دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران

 14-4 فرم های مربطه پسا دکتری در دانشگاه تهران

 14-5 توصیه های مورد به پسا دکتری با صندوق حمایت