آزمایشگاه و کارگاه گروه تاریخ آزمایشگاه و کارگاه گروه تاریخ

 


آزمایشگاه با وسعت ۸۰ متر با تجهیزاتی چون:​

۱ دستگاه کامپیوتر

۱ دستگاه پروژکتور

۱ دستگاه ویدئو وی اچ اس

۱ دستگاه دیودی

۱ دستگاه دی وی دی ضبط و پخش

۱ دستگاه آمپلی‌فایر و میکروفون سر خود سیار

۱ دستگاه آمپلی‌فایر

۱۳ میکروفون ثابت و سیار

۱ دستگاه اورهد

۲ دستگاه تلویزیون

 

کارگاه پژوهش با وسعت ۳۰ مترمربع با تجهیزاتی چون: ​

۱ دستگاه کامپیوتر

۱ دستگاه پروژکتور

۱ دستگاه دی وی دی

۱ دستگاه آمپلی فایر

۲۰ میکروفون ثابت

۲ دستگاه تلویزیون

 

 

 

تالار استاد عباس اقبال:​

 


وهمچنین در جهت گسترش کتابخانه گروه تاریخ، اتاق ۳۲۷ به عنوان یک کلاس چند منظور در نظر گرفته شده است. که بخش اعظم آن تکمیل شده است و با عنایت خداوند متعالی سیستم‌های الکترونیکی آن که شامل:

۱ دستگاه کامپیوتر

۱ دستگاه پروژکتور

۱ دستگاه ویدئو وی اچ اس

۱ دستگاه دی وی دی

۱ دستگاه دی وی دی ضبط و پخش

۱ دستگاه آمپلی فایر

۱۳ میکروفون ثابت و سیار

۱ دستگاه اورهد

۲ دستگاه تلویزیون