بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سامان بابازاده

جلسه دفاعیه سامان بابازاده


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سامان بابازاده

بررسی و ارزیابی سطح پیچیدگی‌های اجتماعی - اقتصادی جوامع ساکن در شمال مرکزی ایران (دشت قزوین) همزمان با عصر آهن ۲و۳( با تکیه بر یافته‌های گورستان عصر آهن ۲و ۳ قره تپه سگز آباد

دکترا/باستانشناسی

دکتر مصطفی ده پهلوان

دکتر جواد حسین زاده

دکتر مهراد ملک زاده

دکتر مژگان جایز

دکتر نصیر اسکندری

دکتر حمیدرضا ولی پور

دکتر حجت داوری

۲۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬‬‌

۱۴

تالار کمال